Valkerij Culemborg - Algemene voorwaarden

Artikel 1. De vogels

1.1.        De roofvogels en/of uilen zijn getraind voor het uitvoeren van de activiteiten die aangeboden worden. De vogels blijven wilde dieren met hun bijhorend instinct. De aanwijzingen die wij op locatie geven, dienen dan ook ten alle tijden opgevolgd te worden.

1.2.        Indien wij een (jonge) vogel meenemen als training voor het bijzijn van publiek, zullen wij aan het gedrag van deze vogel bepalen om deze wel of niet mee te laten doen aan de activiteit.

Artikel 2. De locatie

2.1.        De locatie voor de activiteit moet vrij zijn van obstakels en/of gevaren die een bedreiging kunnen vormen voor het welzijn van de vogels. Om dit te kunnen bepalen zullen wij in de meeste gevallen foto’s opvragen van de locatie om deze te beoordelen.

2.2.        De mogelijke aanwezigheid van andere (huis)dieren moet vooraf worden aangegeven. Dieren mogen niet in het zicht van de vogels aanwezig zijn.

2.3.        Aanwezigheid van (harde) muziek op de locatie dient vooraf kenbaar gemaakt te worden. Indien de muziek een storende factor is bij het verzorgen van de activiteit zullen wij dit aangeven.

2.4.        Vuurwerk is niet toegestaan.

2.5.        Overige zaken die vermoedelijk storend (kunnen) zijn op de locatie, dienen vooraf gevraagd en/of aangegeven te worden.

Artikel 3. Foto’s

3.1.        Wij proberen ten alle tijden een moment te nemen dat men op de foto kan met een van onze vogels. Het welzijn van de vogels staat hierbij ten alle tijden op de eerste plaats. Wij geven zelf aan welke vogel(s) er mogen worden vastgehouden door het publiek voor de foto’s.

Artikel 4. Wijzigingen

4.1.        Indien de activiteit gewijzigd (moet) word(en) dient dit minimaal 48 uur voor de afgesproken tijd van de activiteit worden gemeld per mail.

4.2.        Indien de activiteit geannuleerd word berekenen wij 50% van het afgesproken tarief, mocht er een aanbetaling zijn gedaan word deze berekend met de totaal prijs.

Artikel 5. Transport

5.1.        Transportkosten worden standaard berekend o.b.v. €0,19 per km.

Artikel 6. Gegevens

6.1.        Het inplannen van de activiteit wordt altijd door ons per mail bevestigd.

6.2.        De gegevens die wij opvragen (adres, plaats, telefoonnummer, enz) worden alleen gebruikt voor de communicatie en het transport naar de activiteit. Wij slaan deze gegevens niet op en deze worden nooit verspreid onder derden.

Op de locatie mogen er geen storende factoren aanwezig zijn (knallen, harde muziek, honden etc).

  • Andere gebeurtenissen op locatie moeten vooraf besproken worden zodat wij hierop in kunnen spelen.
  • Een afspraak bevestigd van beide kanten is bindend.

Artikel 7. Aanbetalen

7.1.        Het inplannen van een activiteit zoals trouwringen aanvliegen vereist een aanbetaling, dit kan ook voor andere activiteiten worden gevraagd.

Artikel 8. Eigen risico

8.1.        Wanneer er met dieren gewerk word kunnen er risico’s ontstaan, natuurlijk worden deze enorm verlaagd door goed de adviezen op te volgen.

  • Wij zijn verzekerd voor eventuele schade door het toe doen van onze vogels.
  • Echter wijzen wij u er wel op dat werken met roofdieren ook op eigen risico is.